Oficiálna stránka Ústredného automotoklubu Slovenská republika

+421 911 848 450
info@uamk.sk
Slovensko

Psychotropné látky – Závislosti a jazda na motorovom vozidle.

Psychotropné látky

Okrem alkoholu, ďalšími determinantami, ktoré negatívne ovplyvňujú ľudskú psychiku a organizmus a majú vplyv na vedenie motorového vozidla patria psychotropné a návykové látky.

Psychotropné a návykové látky je možné zaradiť do troch kategórií. Do prvej kategórie zaraďujeme opiáty ( heroin, opium a niektoré psychofarmaká). V druhej sa nachádzajú halucinogény (THC a LSD) a v tretej sú psychostimulanty (pervitím, extáza a kokain). V praxi sa najčastejšie stretávame s kríženou závislosťou, najčastejšie alkohol a THC. Pri závislosti na opiode existuje metadonová substitučná liečba, po ktorej sú závislí po rokoch abstinencie schopní plnohodnotne normálne žiť, mať rodinu, prácu, dokonca môžu jazdiť na motorovom vozidle.

Pri závislosti na halucinogénnych látkach a psychostimulantoch neexistuje adekvátna liečba, liečba je iba podporná pomocou psychofarmák, ktoré dodávajú organizmu neurotransmiter serotonín. Všetky závislosti sa liečia ambulantnou a ústavnou liečbou. Pri liečbe alkoholizmu a absolvovaní adekvátnej liečby je percento abstinujúcich väčšie ako pri liečbe závislosti na psychotropných a iných návykových látkach. Tam je situácia komplikovanejšia a odporúčame aj pobyt v resocializačnom zariadení. Tento algoritmus liečby je overený v praxi a dôrazne neodporúčame pokúšať sa o akúkoľvek samoliečbu. V praxi sa často krát stretávame s prípadmi, kedy sa rodina pokúša nejakým spôsobom závislého liečiť, zakrývať skutočnosť, pretože sa hanbí a bojí spoločenského odsúdenia. Táto cesta nie je správna. Liečba závislosti patrí do rúk odborníkom!

Prevencia je najlepšia cesta k úspechu, represia je posledná voľba.

Účinným nástrojom v prevencii v súvislosti s užívaním alkoholu a iných návykových látok sú rehabilitačné programy pre vodičov. Je to terapeuticko – vzdelávací cyklus, ktorého cieľom je zmena postojov a životného štýlu rizikových vodičov, vedený špeciálne vyškolenými psychológmi. Návykové a psychotropné látky menia osobnosť človeka, ovplyvňujú jeho vnímanie a konanie. Podľa typu návykovej látky nastávajú rôzne stavy napr. zmenené zmyslové vnímanie, hyperaktivita, rozostrené videnie, nekľud, búšenie srdca, eufória až halucinácie, zrýchlený pulz, zvýšený krvný tlak, agresivita, úzkosť, ale aj celkový telesný a duševný útlm, stav omámenia, poruchy koordinácie, spomalené reakcie, apatia, ospalosť, otupelosť, poruchy sebaovládania. V kombinácii s vedením motorového vozidla tieto prejavy spôsobujú nesmierne škody a tragédie.

NIKDY si nesadajte za volant po požití návykových a psychotropných látok!

Chráňte seba a všetkých okolo seba! Vráťte sa bezpečne k svojim rodinám!   

Autor: odborný konzultant ÚAMK SR, lekár – psychiater a psychoterapeut MUDr. Milan Ignjatovič.
Redakčne upravené ÚAMK SR

Váš Ústredný automotoklub Slovenská republika

Páči sa Vám tento článok? Podporte nás jeho zdieľaním na sociálnych sieťach. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
WhatsApp
Email

Prečítajte si ďalšie články:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *