Informácie o úrazovom poistení členov ÚAMK

– úrazové poistenie ÚAMK – „Jeden za všetkých“ je vyjednané a zazmluvnené  s bonitnou anglickou poisťovňou STARR pre motoristov – členov ÚAMK s uzatvorenou kontraktačnou sumou plnenia 2.mil Eur.

– splnením podmienok prihlásenia sa za člena ÚAMK ( link na registráciu: https://www.uamksr.sk/registracia-clena/ ), Vás do 48 hodín prihlasujeme za poistenca zmluvnej poisťovne

– Jedinečnosť poistenia ÚAMK – „Jeden za všetkých“ :
 
1)spočíva v skutočnosti, že keď je touto členskou poistkou poistený vodič automobilu alebo motorky, poistenie sa vzťahuje aj na členov posádky, podľa počtu miest v technickom osvedčení ( max. 9 miest)
 

2) poistenie ÚAMK – „Jeden za všetkých“ sa vzťahuje na motorky výnimočne, bez obmedzenia kubatúry! (link PDF súbor)

– plnenie poistného v prípade poistnej udalosti je pri zlomeninách a popáleninách 2.000,-€, pri trvalých následkoch a usmrtení z dôsledku dopravnej nehody, 20.000,-€ (link PDF súbor)

Všeobecné poistné podmienky

– v prípade Vašej poistnej udalosti bezodkladne kontaktujte  +420 296 339 631 s číslom Vašej poistnej zmluvy AH0819A21AZA