Vitajte na webovom sídle ÚAMK SR

+421 948 799 710

Telefónny kontakt

smrecan@uamk.sk

Emailová adresa

Tomášikova 30

Sídlo

ÚAMK Bratislava Tour 2019 video

Ústredný automotoklub Slovenská republika v spolupráci s partnermi organizovali dňa 14. septembra 2019 už VIII.ročník dopravno – bezpečnostnej súťaže pre rodiny s deťmi a ZŤP. Prinášame Vám krátke video od partnera súťaže – Mestskej polície Bratislava.
Fotoreport zo súťaže nájdete TU.
Už teraz sa tešíme na ďalší ročník tejto úspešnej súťaže…

ÚAMK Bratislava Tour 2019

Pozývame Vás na VIII. ročník dopravno – bezpečnostnej súťaže pre rodiny s deťmi a ZŤP 

ÚAMK Bratislava Tour 2019

ÚAMK BRATISLAVA TOUR 2019

Dopravno – bezpečnostná súťaž pre rodiny s deťmi a ZŤP už túto sobotu, 14.septembra 2019.

Viac o súťaži v relácii „Pozor, zákruta!“ prezident ÚAMK SR Juraj Smrečan.

ÚAMK Bratislava Tour 2019

ÚAMK Bratislava Tour 2019

Popis súťaže

Súťaž pozostáva z jazdy v meste po kritických nehodových lokalitách, jazdy zručnosti, školy šmyku a jazdy na detskom dopravnom ihrisku. 

Povinné sú všetky štyri časti, no hodnotené sú jazda v meste a jazda zručnosti.

Na základe súčtu bodov z jednotlivých častí súťaže bude vyhodnotenie v každej kategórii na prvých troch miestach.

Každá posádka dostane výkaz, do ktorého budú na povinných prejazdových bodoch kontrolné skupiny, ktoré do výkazu zaznačia potrebné informácie.

Súčasťou súťaže je aj praktická ukážka podania prvej pomoci v spolupráci s Červeným krížom, ktorú si budú môcť účastníci aj vyskúšať.

On-line prihláška do súťaže

O nás

ÚAMK SR ako moderný európsky automotoklub občanov na Slovensku pôsobí v oblastiach dopravnej bezpečnosti, motorizácie, dopravno-bezpečnostných edukačných podujatí pre rodiny s deťmi už viac ako 100 rokov. Predovšetkým ponúka riešenia v oblastiach dopravno-bezpečnostného vzdelávania detí a mládeže, a prevencie dopravných nehôd.

Naše ciele

Bezpečnosť

Ochrana života, zdravia a majetku vodičov a nemotorizovaných účastníkov cestnej premávky.

Vzdelávanie

Dosiahnutie účinného dopravno – bezpečnostného vzdelávania najmä žiakov základných škôl

Legislatíva

Podieľať sa na tvorbe, dohľade a usmerňovaní dopravno – bezpečnostnej legislatívy Slovenska

Spoločnosť

Podieľať sa na tvorbe, dohľade a usmerňovaní dopravno – bezpečnostnej legislatívy Slovenska

Členstvo

Rozvoj programu jedinečných výhod pre členov ÚAMK SR

Oblasti pôsobenia

Dopravná výchova

Ústredný automotoklub Slovenská republika v rámci sekcie Dopravnej výchovy napomáha dopravnej výchove motoristov, ale najmä detí v školskom veku. Sekcia dopravnej výchovy ÚAMK SR spolu s Ministerstvom školstva SR zameriava svoje úsilie na skvalitnenie dopravnej výchovy detí v súlade s dohodami a zmluvami Európskej únie a Valného zhromaždenia OSN. Obsiahla dopravná výchova je pre neskoršie správanie dospelých účastníkov cestnej premávky veľmi dôležitá. Preto ÚAMK SR berie dopravnú výchovu veľmi vážne. Dnešných cyklistov pripravuje na ich možnú budúcnosť ako vodičov a vodičky motorových vozidiel.

Mototuristika

,,Každá rodina vlastniaca auto alebo motorku je základná mototuristická jednotka“ Sekcia mototuristiky ÚAMK SR združuje mototuristov záujemcov o rekreačnú mototuristiku, ktorej účelom je športové vyžitie, cestovanie a turistika, spoznávanie kultúrnych a historických pamiatok a prírodných krás. Okrem rekreačnej mototuristiky sa sekcia zaoberá aj súťažnou mototuristikou a Automobilovými orientačnými súťažami. Je koordinátorom záujmových mototuristických súťaží akou napr. je Slovakia Tour, ktorej sa v tomto roku jazdí už 7. ročník. Ďalšou významnou súťažou je seriál dopravno-výchovných súťaží Rodičia, jazdite opatrne! o Pohár ÚAMK SR. Táto súťaž je určená rodičom a deťom vo veku od 6 do 18 rokov. Sekcia v spolupráci s Asociáciou automobilových orientačných súťaží koordinuje a riadi Majstrovstvá Slovenska v automobilových orientačných súťažiach. Pre organizovanie týchto súťaží má vypracované vlastné pravidlá. Sekcia ďalej poskytuje základné informácie pre našich aj zahraničných mototuristov ako sú napr. ceny PHM, diaľničné poplatky, tipy na výlety na Slovensku a ďalšie praktické rady mototuristom. Informácie poskytuje prostredníctvom vlastnej webovej stránky www.mototuristika.sk .

Motoristický šport

Sekcia organizátorov motoristického športu napomáha základným článkom (automotoklubom) pri organizovaní športových podujatí na území SR. Koordinuje spoluprácu klubov, poskytuje poradenstvo v oblasti reklamnej finančnej a daňovej legislatívy. V rámci finančných možností zabezpečuje finančnú a materiálnu pomoc. Sekcia sa zaoberá športovými pravidlami a otázkami organizačno-športového zabezpečenia jednotlivých vlastných súťaží.

Slovenská asociácia route 66

Najnovšie články

Vedeli ste, že?

Najčastejšie príčiny dopravných nehôd na našich cestách sú nasledovné

Pozornosť

Nevenovanie pozornosti vedeniu motoréveho vozidla (používanie mobilu).

Rýchlosť

Nedodržiavanie stanovenej rýchlosti na cestách.

Návykové látky

Požívanie alkoholu a iných návykových látok.

Hlavní partneri

Ceníme si naších partnerov a ďakujeme im za spoluprácu.