Oficiálna stránka Ústredného automotoklubu Slovenská republika

+421 911 848 450
info@uamk.sk
Slovensko

O nás

Ústredný automotoklub Slovenská republika ( ÚAMK ) je moderný európsky automotoklub, ktorý pôsobí v oblastiach bezpečnosti cestnej premávky, dopravno – bezpečnostných edukačných podujatí pre širokú občiansku verejnosť s akcentom na deti a mládež, prevenciu dopravnej nehodovosti a mototuristiku. ÚAMK je zároveň najstaršie motoristické občianske združenie na Slovensku s najväčšou zapojenosťou občianskej verejnosti do svojich aktivít. ÚAMK sa stal v roku 2004 jedným z prvých signatárov Európskej charty bezpečnosti cestnej premávky, vedenej Európskou komisiou, ktorá je najväčšou platformou občianskej spoločnosti v oblasti bezpečnosti cestnej premávky.

Činnosť ÚAMK a jeho členských automotoklubov je zameraná na rodiny s deťmi a mládež, mototuristiku a motoristický šport. ÚAMK napomáha rozvoju dopravnej výchovy všetkých motoristov, ale najmä detí v školskom veku, upriamuje svoje úsilie na skvalitnenie dopravnej výchovy detí v súlade s dohodami a zmluvami Európskej únie a Valného zhromaždenia OSN. Kvalitná a erudovaná dopravná výchova detí a mládeže je preto pre ÚAMK prioritou.
ÚAMK venuje pozornosť nielen mládeži, ale aj seniorom v rámci projektu Seniori za volantom, kde organizuje sériu podujatí, zameraných na túto vekovú kategóriu. Predmetom činnosti ÚAMK je koordinácia práce členských automotoklubov, športových pravidiel a športovo – organizačné zabezpečenie športových mototuristických postupových súťaží v súlade s národnými a medzinárodnými športovými predpismi. Zásadnou prioritou a zameraním činnosti ÚAMK je bezpečnosť cestnej premávky, prevencia dopravnej nehodovosti, ale najmä ochrana života, zdravia a majetku všetkých občanov.

Čím sa zaoberá ÚAMK

Bezpečnosť

Ochrana života, zdravia a majetku vodičov a nemotorizovaných účastníkov cestnej premávky.

Vzdelávanie

Dosiahnutie účinného dopravno – bezpečnostného vzdelávania najmä žiakov základných škôl.

Legislatíva

Podieľať sa na tvorbe, dohľade a usmerňovaní dopravno – bezpečnostnej legislatívy Slovenska.

Spoločnosť

Podieľať sa na tvorbe, dohľade a usmerňovaní dopravno – bezpečnostnej legislatívy Slovenska.

Členstvo

Informovanosť, spravodajstvo a rozvoj programu jedinečných výhod pre členov ÚAMK.

Členská karta

Zľavy a výhody pre registrovaných členov formou poskytnutej zľavy u zmluvných partnerov.

Dopravné spravodajstvo
RTVS | 0800 900 800
Zelená vlna »

Novinky / Články

Staňte sa členom ÚAMK a čerpajte výhody

Ústredný automotoklub Slovenská republika prináša novú členskú kartu nabitú exkluzívnymi výhodami.
Staňte sa členom, kúpte si členskú kartu a čerpajte ich ešte dnes!

Čo sme pre vás pripravili nového? Len v ÚAMK  získavate svetové úrazové poistenie sedadiel, čo znamená, že ako šofér auta, alebo motorky, chránite aj svojich spolujazdcov. Poistený vodič automobilu = poistenie celej posádky. Poistený vodič motocykla = poistený spolujazdec. Poistenie sa vzťahuje sa motocykle bez obmedzenia kubatúry! Len v ÚAMK  sa nemožné veci stanú možnými. Využite členstvo v ÚAMK  a chráňte seba aj svojich blízkych.

Okrem poistenia získate zľavy na produkty a služby v širokej sieti našich partnerov a ďalšie výhody.
Zaregistrujte sa ešte dnes a získajte vašu kartu výhod.

Bratislava tour 2019 - Aftermovie

Európska charta bezpečnosti cestnej premávky

Európska  komisia pre bezpečnosť cestnej premávky priebežne zverejňuje na portáli Európskej charty bezpečnosti cestnej premávky významné európske osobnosti, ktoré sa zaslúžili o rozvoj a rozširovanie charty bezpečnosti a propagáciu  o rozvoj Európskej charty bezpečnosti  cestnej premávky a o prínos. Medzi prvými osobnosťami, ktoré pochopili význam tejto charty a význam ochrany ľudského života najmä v súvislosti s bezpečnosťou cestnej premávky je aj občan Slovenskej republiky, prezident Ústredného automotoklubu – Slovenská republika Dr. Juraj Smrečan.

Partneri

Ceníme si našich partnerov a ďakujeme im za podporu a spoluprácu.

Vedeli ste, že?

Najčastejšie príčiny dopravných nehôd na našich cestách sú nasledovné:

Pozornosť

Nevenovanie pozornosti vedeniu
motoréveho vozidla (používanie mobilu).

Rýchlosť

Nedodržiavanie stanovenej rýchlosti na cestách.

Návykové látky

Požívanie alkoholu a iných
návykových látok.

Ešte nie ste členom klubu ÚAMK?

Prečítajte si aké výhody má členstvo.
U ktorých partnerov čerpáte výhody a hlavne aké poistenie získate registráciou.