Oficiálna stránka Ústredného automotoklubu Slovenská republika

+421 948 799 710
info@uamk.sk
Slovensko
Prehrať video

O nás

Ústredný automotoklub Slovenská republika ( ÚAMK ) je moderný európsky automotoklub, ktorý pôsobí v oblastiach bezpečnosti cestnej premávky, dopravno – bezpečnostných edukačných podujatí pre širokú občiansku verejnosť s akcentom na deti a mládež, prevenciu dopravnej nehodovosti a mototuristiku. ÚAMK je zároveň najstaršie motoristické občianske združenie na Slovensku s najväčšou zapojenosťou občianskej verejnosti do svojich aktivít. ÚAMK sa stal v roku 2004 jedným z prvých signatárov Európskej charty bezpečnosti cestnej premávky, vedenej Európskou komisiou, ktorá je najväčšou platformou občianskej spoločnosti v oblasti bezpečnosti cestnej premávky.

Činnosť ÚAMK a jeho členských automotoklubov je zameraná na rodiny s deťmi a mládež, mototuristiku a motoristický šport. ÚAMK napomáha rozvoju dopravnej výchovy všetkých motoristov, ale najmä detí v školskom veku, upriamuje svoje úsilie na skvalitnenie dopravnej výchovy detí v súlade s dohodami a zmluvami Európskej únie a Valného zhromaždenia OSN. Kvalitná a erudovaná dopravná výchova detí a mládeže je preto pre ÚAMK prioritou.
ÚAMK venuje pozornosť nielen mládeži, ale aj seniorom v rámci projektu Seniori za volantom, kde organizuje sériu podujatí, zameraných na túto vekovú kategóriu. Predmetom činnosti ÚAMK je koordinácia práce členských automotoklubov, športových pravidiel a športovo – organizačné zabezpečenie športových mototuristických postupových súťaží v súlade s národnými a medzinárodnými športovými predpismi. Zásadnou prioritou a zameraním činnosti ÚAMK je bezpečnosť cestnej premávky, prevencia dopravnej nehodovosti, ale najmä ochrana života, zdravia a majetku všetkých občanov.

Čím sa zaoberá ÚAMK

Bezpečnosť

Ochrana života, zdravia a majetku vodičov a nemotorizovaných účastníkov cestnej premávky.

Vzdelávanie

Dosiahnutie účinného dopravno – bezpečnostného vzdelávania najmä žiakov základných škôl.

Legislatíva

Podieľať sa na tvorbe, dohľade a usmerňovaní dopravno – bezpečnostnej legislatívy Slovenska.

Spoločnosť

Podieľať sa na tvorbe, dohľade a usmerňovaní dopravno – bezpečnostnej legislatívy Slovenska.

Členstvo

Informovanosť, spravodajstvo a rozvoj programu jedinečných výhod pre členov ÚAMK.

Členská karta

Zľavy a výhody pre registrovaných členov formou poskytnutej zľavy u zmluvných partnerov.

Dopravná výchova

Ústredný automotoklub Slovenská republika v rámci sekcie Dopravnej výchovy napomáha dopravnej výchove motoristov, ale najmä detí v školskom veku. Sekcia dopravnej výchovy ÚAMK spolu s Ministerstvom školstva SR zameriava svoje úsilie na skvalitnenie dopravnej výchovy detí v súlade s dohodami a zmluvami Európskej únie a Valného zhromaždenia OSN. Obsiahla dopravná výchova je pre neskoršie správanie dospelých účastníkov cestnej premávky veľmi dôležitá. Preto ÚAMK berie dopravnú výchovu veľmi vážne. Dnešných cyklistov pripravuje na ich možnú budúcnosť ako vodičov a vodičky motorových vozidiel.

Mototuristika

,,Každá rodina vlastniaca auto alebo motorku je základná mototuristická jednotka“ Sekcia mototuristiky ÚAMK združuje mototuristov záujemcov o rekreačnú mototuristiku, ktorej účelom je športové vyžitie, cestovanie a turistika, spoznávanie kultúrnych a historických pamiatok a prírodných krás. Ďalšou významnou súťažou je seriál dopravno-výchovných súťaží Rodičia, jazdite opatrne! o Pohár ÚAMK. Táto súťaž je určená rodičom a deťom vo veku od 6 do 18 rokov. Sekcia v spolupráci s Asociáciou automobilových orientačných súťaží koordinuje a riadi Majstrovstvá Slovenska v automobilových orientačných súťažiach.
www.mototuristika.sk

Motoristický šport

Sekcia organizátorov motoristického športu napomáha základným článkom (automotoklubom) pri organizovaní športových podujatí na území SR. Koordinuje spoluprácu klubov, poskytuje poradenstvo v oblasti reklamnej finančnej a daňovej legislatívy. V rámci finančných možností zabezpečuje finančnú a materiálnu pomoc. Sekcia sa zaoberá športovými pravidlami a otázkami organizačno-športového zabezpečenia jednotlivých vlastných súťaží.

Slovenská asociácia route 66

Vedie tromi samosprávnymi krajmi a siedmimi okresmi, z mesta Šahy na maďarskej hranici do Tatranskej Javoriny na poľskej hranici. Ako jediná cesta na svete je spojnicou troch štátov - Maďarsko, Slovensko, Poľsko. Táto cesta jednoznačne patrí medzi najkrajšie cesty na Slovensku či už pre jazdu na motocykli, alebo autom. Slovenská asociácia Route 66 je jediná organizácia, ktorá sa okrem propagácie tejto cesty, intenzívne zaoberá jej kvalitou, bezpečnosťou a ekonomickým rozvojom. Aj preto vnikol projekt SK Route 66, ktorý si vtýčil 7 prioritných osí, ktorými sa riadi a ďalej rozvíja.
www.sk-route66.sk

Dopravné spravodajstvo
RTVS | 0800 900 800
Zelená vlna »

Novinky / Články

Staňte sa členom ÚAMK a čerpajte výhody

Ústredný automotoklub Slovenská republika prináša novú členskú kartu nabitú exkluzívnymi výhodami.
Staňte sa členom, kúpte si členskú kartu a čerpajte ich ešte dnes!

Čo sme pre vás pripravili nového? Len v ÚAMK  získavate svetové úrazové poistenie sedadiel, čo znamená, že ako šofér auta, alebo motorky, chránite aj svojich spolujazdcov. Poistený vodič automobilu = poistenie celej posádky. Poistený vodič motocykla = poistený spolujazdec. Poistenie sa vzťahuje sa motocykle bez obmedzenia kubatúry! Len v ÚAMK  sa nemožné veci stanú možnými. Využite členstvo v ÚAMK  a chráňte seba aj svojich blízkych.

Okrem poistenia získate zľavy na produkty a služby v širokej sieti našich partnerov a ďalšie výhody.
Zaregistrujte sa ešte dnes a získajte vašu kartu výhod.

Bratislava tour 2019 - Aftermovie

Európska charta bezpečnosti cestnej premávky

Európska  komisia pre bezpečnosť cestnej premávky priebežne zverejňuje na portáli Európskej charty bezpečnosti cestnej premávky významné európske osobnosti, ktoré sa zaslúžili o rozvoj a rozširovanie charty bezpečnosti a propagáciu  o rozvoj Európskej charty bezpečnosti  cestnej premávky a o prínos. Medzi prvými osobnosťami, ktoré pochopili význam tejto charty a význam ochrany ľudského života najmä v súvislosti s bezpečnosťou cestnej premávky je aj občan Slovenskej republiky, prezident Ústredného automotoklubu – Slovenská republika Dr. Juraj Smrečan.

Partneri

Ceníme si našich partnerov a ďakujeme im za podporu a spoluprácu.

Vedeli ste, že?

Najčastejšie príčiny dopravných nehôd na našich cestách sú nasledovné:

Pozornosť

Nevenovanie pozornosti vedeniu
motoréveho vozidla (používanie mobilu).

Rýchlosť

Nedodržiavanie stanovenej rýchlosti na cestách.

Návykové látky

Požívanie alkoholu a iných
návykových látok.

Ešte nie ste členom klubu ÚAMK?

Prečítajte si aké výhody má členstvo.
U ktorých partnerov čerpáte výhody a hlavne aké poistenie získate registráciou.

uamk-karta-2023