Oficiálna stránka Ústredného automotoklubu Slovenská republika

+421 911 848 450
info@uamk.sk
Slovensko

Inzercia

Doručenie podkladov na reklamnú kampaň je nutné dodať najneskôr 48 hodín pred začatím kampane, inak prevádzkovateľ nezaručuje kontrolu dodaných materiálov včas, ako aj si vyhradzuje právo objednávku odmietnuť. Materiály musia mať presne stanovené rozmery a rozsah.

Zároveň s formátmi musí byť dodaná aktívna URL adresa, na ktoré majú formáty odkazovať. Formáty jpg, gif, png. Velkosť do 130KB, mobilné formáty do 30KB.