Oficiálna stránka Ústredného automotoklubu Slovenská republika

+421 911 848 450
info@uamk.sk
Slovensko

NÁŠ TÍM

Juraj Smrečan

Dr. Juraj Smrečan

Prezident ÚAMK SR

Vykonáva funkciu Prezidenta ÚAMK SR od roku 2004, zakladajúci signatár Európskej charty bezpečnosti cestnej premávky, dlhoročný organizátor športových automobilových a motocyklových a súťažií BECEP.

smrecan@uamk.sk

Andrea Korcova

JUDr. Andrea Korcova

Členka prezídia ÚAMK SR

Členka prezídia ÚAMK SR od roku 2018, zodpovedná za právne vzťahy a legislatívu. Dlhoročná spoluorganizátorka dopravno-bezpečnostných súťaží pre rodiny s deťmi.

korcova@uamk.sk

Eduard Markovič

PhDr. Eduard Markovič, PhD. MBA

Člen prezídia ÚAMK SR

zodpovedný za vnútorné vzťahy a komunikáciu so zahraničnými partnermi.

markovic@uamk.sk

Mgr. Dušan Výbošťok

Sekcia BECEPMiroslav Sloboda

Miroslav Sloboda

sekcia športu

sloboda@uamk.sk

Ing Milan Černák

Ing. Milan Černák

sekcia mototuristiky

cernak@uamk.sk

uamk-Róbert Tánczos

Ing. Bc. Róbert Tánczos

Člen prezídia ÚAMK SR

zodpovedný za vnútorné vzťahy a komunikáciu so zahraničnými partnermi.

robtanc@gmail.com