Oficiálna stránka Ústredného automotoklubu Slovenská republika

+421 948 799 710
info@uamk.sk
Slovensko
Slider

NÁŠ TÍM

Juraj Smrečan

Dr. Juraj Smrečan

Prezident ÚAMK SR

Vykonáva funkciu Prezidenta ÚAMK SR od roku 2004, zakladajúci signatár Európskej charty bezpečnosti cestnej premávky, dlhoročný organizátor športových automobilových a motocyklových a súťažií BECEP.

smrecan@uamk.sk

Andrea Korcova

JUDr. Andrea Korcova

Členka prezídia ÚAMK SR

Členka prezídia ÚAMK SR od roku 2018, zodpovedná za právne vzťahy a legislatívu. Dlhoročná spoluorganizátorka dopravno-bezpečnostných súťaží pre rodiny s deťmi.

korcova@uamk.sk

uamk-Róbert Tánczos

Ing. Bc. Róbert Tánczos

Člen prezídia ÚAMK SR

zodpovedný za vnútorné vzťahy a komunikáciu so zahraničnými partnermi.

robtanc@gmail.com

Ad
Ad