Oficiálna stránka Ústredného automotoklubu Slovenská republika

+421 911 848 450
info@uamk.sk
Slovensko

Návrh zákona o vrakoch.

Návrh zákona o vrakoch.

Národnej rade Slovenskej republiky je v štádiu procesu návrh zákona skupiny 15 poslancov, ktorým sa dopĺňa zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke. Cieľom návrhu je podľa dôvodovej správy vytvoriť zákonné podmienky pre odstraňovanie vozidiel nespôsobilých na prevádzku v cestnej premávke, tzv. vrakov. Podľa súčasného znenia zákona č.8/2009 Z. z. o cestnej premávke §43 ods. 4 správca cesty môže odstrániť vozidlo stojace na ceste, vrátane chodníka na náklady prevádzkovateľ, ak je:

  1. na mieste, kde tvorí prekážku cestnej premávky,
  2. na vyhradenom parkovisku pre vozidlo s konkrétnym evidenčným číslom vozidla, pre osobu so zdravotným postihnutím alebo pre vozidlo s konkrétnym parkovacím preukazom, ak také parkovisko nie je preň určené,
  3. bez pripevnenej tabuľky s evidenčným číslom, ak podlieha evidenčnej povinnosti, alebo je bez čitateľného vyznačenia mena, priezviska a adresy pobytu alebo názvu a sídla držiteľa vozidla na viditeľnom mieste s výnimkou dvojkolesových vozidiel, aj keď netvorí prekážku cestnej premávky.

 

V návrhu zákona sa do uvedeného zákona dopĺňa oprávnenie správcu cesty odstrániť vozidlo v tom prípade, ak ide o vozidlo nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke. Odstraňovanie nepojazdných vozidiel sa v súčasnosti riadi zákonom o odpadoch č. 79/2015 Z.z, kedy v zmysle tohto zákona pred odstránením vozidla je potrebné splniť zákonne kroky. Vozidlo musí byť rozhodnutím Okresného úradu, odboru životného prostredia prehlásené za vrak, t.j. odpad. Tento proces je však pomerne zdĺhavý.

Návrh zákona o vrakoch.

Návrh zákona predpokladá rozšírenie pôvodného zákona o vymedzenie priestoru v bode c) o parkovisko a síce vyhradené a o pridanie bodu d) kde sa bude jednať hlavne o vozidlá na parkoviskách. Právo správcu cesty odstrániť vozidlo stojace na ceste vrátane chodníka sa navrhuje rozšíriť v tom prípade. Ak vozidlo nie je spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke, teda ak vozidlo nie je schválené na prevádzku v cestnej premávke, nemá identifikačné číslo vozidla, nemá platnú pravidelnú technickú kontrolu a iné.

Návrh zákona bol prerokovaný na schôdzi NR SR

je prerokovaný Ústavnoprávnym výborom NR SR, ktorý ho odporúčal schváliť s pozmeňujúcim návrhom a to zmenou termínu účinnosti zákona na 1. mája 2021. V procese legislatívneho konania zatiaľ nebolo vydané stanovisko gestorského výboru, ani vydaná spoločná správa…

Budeme pozorne sledovať, ako bude zákonom stanovený proces pokračovať a akým spôsobom sa bude riešiť problém mnohých motoristov, ktorí kvôli vrakom nemajú miesto na parkovanie. Táto téma je zvlášť aktuálna pre obyvateľov sídlisk a miest, ale určite majú s ňou skúsenosti aj v menších mestách, obciach, či dedinách.

Aké sú Vaše skúsenosti, motoristi?

Váš Ústredný automotoklub Slovenská republika

Páči sa Vám tento článok? Podporte nás jeho zdieľaním na sociálnych sieťach. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
WhatsApp
Email

Prečítajte si ďalšie články:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *