Návrh zákona o vrakoch.

Návrh zákona o vrakoch.

V Národnej rade Slovenskej republiky je v štádiu procesu návrh zákona skupiny 15 poslancov, ktorým sa dopĺňa zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke. Cieľom návrhu je podľa dôvodovej správy vytvoriť zákonné podmienky pre odstraňovanie vozidiel nespôsobilých na prevádzku v cestnej premávke, tzv. vrakov. Podľa súčasného znenia zákona č.8/2009 Z. z. o cestnej premávke §43 ods. 4 […]