Oficiálna stránka Ústredného automotoklubu Slovenská republika

+421 911 848 450
info@uamk.sk
Slovensko

Zmeny v zákone o cestnej premávke

Zmeny v zákone o cestnej premávke

Od 1. júla 2022 nastávajú zmeny v Zákone o cestnej premávke, ktoré sa okrem iného  týkajú  škodovej udalosti alebo dopravnej nehody. Dosiaľ bolo pri dopravnej nehode nutné čakať na príchod polície , aby bolo možné spísať poistnú udalosť. Novelizovaný zákon v § 64 stanovuje aj to, kedy je potrebné k nehode volať políciu. Do 1. júla 2022 platilo, že ak škoda na vozidle či majetku neprekročí 3 990 eur, je považovaná za škodovú udalosť. Nad túto sumu však už išlo o dopravnú nehodu. 

V prípade škodovej udalosti nie je nutné volať políciu, ak sa účastníci dohodli na vinníkovi, nikto nebol zranený či usmrtený, nedošlo k úniku nebezpečných vecí. Od 1. júla 2022 však dochádza k zmene v zákone o cestnej premávke. Akákoľvek udalosť, ktorá sa stane v priamej súvislosti s premávkou vozidla a pri ktorej dôjde len k hmotnej škode bez ohľadu na jej výškusa nebude považovať za dopravnú nehodu, ale za škodovú udalosť.

Je však dôležité zdôrazniť, že uvedená skutočnosť platí len vtedy, ak sa jej účastníci dohodli na zavinení a vypísali spolu tlačivo na zabezpečenie náhrady vzniknutej škody. Škodová udalosť sa rieši vypísaním tlačiva aj bez prítomnosti polície a ďalší postupsa rieši už priamo s poisťovňou vinníka. Jedná sa o rýchlejšie riešenie, ktoré by vodiči mohli uvítať, pretože nebudú musieť čakať na príchod polície a pri  akomkoľvek strete alebo zrážke dvoch vozidiel sa netreba zaoberať predpokladanou výškou škody. Problematické totiž bolo aj reálne zistenie výšky vzniknutej

Políciu je nevyhnutné zavolať tak, ako doteraz vtedy, ak pri škodovej udalosti bol niekto zranený alebo usmrtený, došlo k úniku nebezpečných látok alebo sa poškodil verejný majetok vrátane cesty. Zmeny zákona pri škodovej udalosti však platia len vtedy, ak účastníci neboli pod vplyvom alkoholu či inej návykovej látky, dohodli na zavinení a vypísali spolu tlačivo na zabezpečenie náhrady vzniknutej škody. Ak niektorý z účastníkov predsa len bude trvať na prítomnosti polície na mieste udalosti a policajt zistí, že sú splnené všetky zákonné podmienky pre škodovú udalosť, nebude potrebná rozsiahla dokumentácia ako v prípade dopravnej nehody so zranením.

Novelizácia zákona prispeje k zníženiu byrokratických úkonov účastníkov konania, polície, ale odstráni sa aj zbytočné blokovanie a obmedzovanie plynulosti cestnej premávky do príchodu polície.

Vážení motoristi, jazdite opatrne, aby ste tento problém nemuseli riešiť!
Váš Ústredný automotoklub Slovenská republika

Jozef Bek
Redakcia ÚAMK

Páči sa Vám tento článok? Podporte nás jeho zdieľaním na sociálnych sieťach. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
WhatsApp
Email

Prečítajte si ďalšie články:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *