Oficiálna stránka Ústredného automotoklubu Slovenská republika

+421 911 848 450
info@uamk.sk
Slovensko

Zimná údržba ciest.

Zimná údržba ciest

Podľa európskeho balíčka mobility, ktorý je platný od 2. februára 2022 budú musieť dopravné spoločnosti registrované v EÚ, ktoré majú vodičov vysielaných do iných členských štátov EÚ, spĺňať určité podmienky.

Cieľom balíka opatrení v oblasti mobility je modernizovať, nahradiť a zlúčiť ustanovenia upravujúce pravidlá vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy s cieľom zabezpečiť primerané pracovné podmienky pre vodičov, harmonizovať administratívne požiadavky a prístup k odvetviu cestnej dopravy.

Balík opatrení sa zameriava na tri hlavné oblasti, súvisiace s cestnou premávkou.

Od augusta 2020 sa tieto opatrenia balíka mobility týkajú doby jazdy a odpočinku. Zahŕňajú  možnosť vodiča absolvovať za určitých podmienok 2 po sebe idúce skrátené týždenné odpočinky, pravidelný návrat vodiča do miesta jeho bydliska na viac ako 45 hodín, zákaz pravidelného týždenného odpočinku v kabíne vozidla, predlženie času jazdy o 1-2 hodiny, možnosť prekročenia denného a týždenného času jazdy až o jednu hodinu na príchod do sídla firmy, alebo bydliska vodiča na týždenný odpočinok a možnosť prekročenia denného a týždenného času jazdy až o dve hodiny na príchod do sídla firmy, alebo bydliska vodiča na pravidelný týždenný odpočinok.

Od februára 2022 sa balík mobility týka vysielania vodiča a obsahuje podmienky prístupu na trh, uplatňovania nových pravidiel vysielania v sektore medzinárodnej cestnej dopravy a minimálna mzda sa stáva povinná pre vodičov vykonávajúcich medzinárodnú cestnú dopravu v tej ktorej krajine., povinnosti organizovať vrátenie každého vozidla do sídla spoločnosti každých 8 týždňov, rizika straty „dobrej povesti“ v prípade nedodržania pravidiel cestnej dopravy a taktiež rovnakého ohodnotenie pre všetkých vodičov.

Od júna 2022 dopravcovia, ktorí vykonávajú prepravu vozidlami do 3,5 t musia mať od mája 2022 licenciu na medzinárodnú dopravu, ďalej sa zavádza  doposiaľ nevyžadované povolenie k výkonu povolania poskytovateľa cestnej dopravy (odborná spôsobilosť v doprave), musí mať finančnú kapacitu na určitej úrovni, registrované sídlo,

Dopravcovia sa zároveň musia od júla 2026 pripraviť na povinné používanie tachografov a evidencie doby práce a odpočinku pre vodiča vozidiel do 3,5 t, výmenu tachografov za SMART 2 (2024 – 2026) ako aj povinnosť uchovávať a predkladať údaje tachografu na kontrolu.

Od 2. februára 2022 tak zamestnávateľom pribudnú povinnosti pri vysielaní vodičov v oblasti cestnej dopravy. Najmä oznamovanie vyslania a vybavenie vodičov príslušnými dokladmi, ktoré môžu byť v členských štátoch Európskej únie kontrolované.

Jozef Bek
Redakcia ÚAMK

Páči sa Vám tento článok? Podporte nás jeho zdieľaním na sociálnych sieťach. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
WhatsApp
Email

Prečítajte si ďalšie články:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *