Oficiálna stránka Ústredného automotoklubu Slovenská republika

+421 911 848 450
info@uamk.sk
Slovensko

Používanie bezpečnostných pásov v aute.

Používanie bezpečnostných pásov v aute.

Bezpečnostný pás v aute je jedným z významných bezpečnostných prvkov, ktorý nám v kritickej situácii môže zachrániť život.

Zákon č. 8/2009 o cestnej premávke určuje v § 8 povinnosť používania bezpečnostných pásov a iných zadržiavacích zariadení pre všetkých, okrem výnimiek, ktoré sú v tomto paragrafe presne definované.

Výnimky platia podľa znenia zákona v týchto prípadoch:

  1. vodič vozidla ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov, Vojenskej polície, obecnej polície, Hasičského a záchranného zboru, ostatných hasičských jednotiek, Horskej záchrannej služby, záchrannej zdravotnej služby, banskej záchrannej služby, Vojenského spravodajstva, Slovenskej informačnej služby a prepravované osoby, ak si to vyžaduje plnenie ich úloh,
  2. inštruktor autoškoly, ktorý vykonáva činnosť podľa § 7 ods. 1,
  3. osoba s telesnou výškou menšou ako 150 cm s výnimkou osoby, ktorá je povinná používať zadržiavacie zariadenie podľa podmienok ustanovených v osobitnom predpise,
  4. vodič vozidla taxislužby pri zmluvnej preprave osôb v obci,
  5. osoba, ktorá nemôže byť pripútaná zo zdravotných dôvodov; takáto osoba sa musí preukázať osvedčením o oslobodení od použitia bezpečnostných systémov vozidla.

Výnimka podľa odseku 1 písm. c) a d) sa nevzťahuje na osobu, ktorá sa prepravuje na mieste, ktoré je chránené pred účinkami nárazu vozidla airbagom.

Upozorňujeme, že odstavec c) sa týka len dospelých ľudí, ktorých výška nedosahuje 1,5 m, a dôvodom je aj to, že by im bezpečnostný pás mohol  v prípade dopravnej nehody spôsobiť úraz v oblasti krku. Zároveň však platí, že aj tieto osoby musia použiť bezpečnostný pás, ak sedia na mieste s airbagom. To znamená na prednom sedadle, výnimka sa týchto osôb týka v tom prípade, ak sedia na sedadle vzadu bez airbagov.

Pri deťoch je samozrejmosťou a povinnosťou používanie detských autosedačiek, ktoré je zakotvené aj v Nariadení vlády č. 554/2006 Z.z. o povinnom používaní bezpečnostných pásov a detských zadržiavacích zariadení vo vozidlách určitých kategórií.

Lekárske osvedčenie o oslobodení od použitia bezpečnostných pásov má platnosť obmedzenú na jeden rok. To znamená, že osvedčenie od lekára nie je jednorazové a nekonečne platné, ale musí sa po roku aktualizovať.

 

Jazdite bezpečne a používajte bezpečnostný pás!   

Autor: JUDr. Eva Žitná
Váš Ústredný automotoklub Slovenská republika

Páči sa Vám tento článok? Podporte nás jeho zdieľaním na sociálnych sieťach. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
WhatsApp
Email

Prečítajte si ďalšie články:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *