Oficiálna stránka Ústredného automotoklubu Slovenská republika

+421 911 848 450
info@uamk.sk
Slovensko

Motorizmus po Slovensky

uamk

Každá spoločnosť participujúca na motorizme, či už výrobcovia a predajcovia automobilov, ale aj výrobcovia a predajcovia pohonných látok, by mali konzekventne participovať aj na potláčaní negatívnych prvkov, ktoré motorizmus prináša, najmä v oblasti bezpečnosti cestnej premávky. V opačnom prípade by sa mohlo jednať len o kupcov bez súcitu a empatie k najvyššej hodnote – ľudskému životu.

Slovensko sa rado pasuje do pozície „automobilovej veľmoci“ s najvyšším počtom vyrobených automobilov na jedného obyvateľa, teraz už  v štyroch výrobných závodoch automobilov. Súčasne máme tu obrovskú rafinériu Európskeho rozsahu Slovnaft, a ďalších predajcov desiatok miliónov litrov predaných pohonných látok rôznych značiek.

Ako sa prejavuje  tento hospodársky a cynicky obdivovaný zázrak na dennom živote občana – motoristu?
Máme lacnejšie automobily? Nie.  Máme lacnejšie pohonné látky? Nie. Naviac tieto, najmä vplyvom jednej z najvyšších spotrebných daní v EÚ, patria medzi najdrahšie v rámci Európy.

Alarmujúci je najmä trend vývoja dopravnej nehodovosti! Každý rok na cestách Slovenska nezmyselne zahynie v priemere 250 spoluobčanov. Finančný príspevok na jedného žiaka prvého stupňa ZŠ zo strany štátu predstavuje v priemere 0,70€, na školský rok,  čo je skôr výsmech, ako prejav skutočného záujmu štátu seriózne pripraviť na život v cestnej premávke tých najzraniteľnejších – naše deti.

Od neochoty štátu zásadne a dôsledne riešiť otázky bezpečnosti cestnej premávky, čiže života a smrti spoluobčanov, sa odvíja aj neochota, či nezáujem výrobných a predajných spoločností zo sféry motorizmu, zúčastňovať sa na celospoločenskom procese prevencie a znižovania dopravnej nehodovosti. Pre objektívnosť, uvádzame, že sú aj výnimky, často ošomrané, ale vždy len výnimky! Akoby v uvádzaných spoločnostiach ani neboli aj rodičia….Sme svedkami toho, že spoločnosti „pekne žijúce z motorizmu“ podporujú všetko možné, len nie to z čoho reálne žijú.

Osobitne ťažko žijú v krajine „automobilová veľmoc“ autodopravcovia, ale aj motoristickí športovci, nútení nedôstojne žobrať..

Zarážajúca je skutočnosť, že na Slovensku v súčasnosti neexistuje politik, ale ani politická strana, ktorá by uvedené skutočnosti vnímala ako svoju prioritu, hlavne prioritu ochrany ľudského života, zdravia a majetku.

Neucelená, chaotická a nekompletná dopravná a bezpečnostná legislatíva, vrátane platného zákona o športe je už len čerešničkou na torte Slovenského motoristického diania, vlastne biedy.

Na tieto a ďalšie neutešené okolnosti života motoristov na Slovensku dlhodobo upozorňujeme, žiaľ bez patričnej odozvy. Tá nie je vlastne žiadna. Situácia je ďalej neudržateľná.

Koľko životov ešte musí vyhasnúť a koľko ľudského nešťastia ešte musíme vytrpieť….?

Juraj Smrečan
Prezident Ústredného automotoklubu Slovenská republika

Páči sa Vám tento článok? Podporte nás jeho zdieľaním na sociálnych sieťach. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
WhatsApp
Email

Prečítajte si ďalšie články:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *