VW recyklácia

VW recyklácia

Začiatkom  roku 2021 rozbehla automobilka Volkswagen (VW) zaujímavý a ambiciózny  projekt, ktorým sa snaží prispieť k ochrane životného prostredia. Automobilka investovala finančné zdroje do nového závodu v Salgitteri, v ktorom sa batérie hybridov a elektromobilov budú recyklovať. V dôsledku toho môžu byť základné komponenty starých článkov batérie použité na výrobu nového katódového materiálu, “vysvetľuje Mark […]

Muži vs. ženy – Ako je to pri výbere automobilu?

Muži vs. ženy - Ako je to pri výbere automobilu?

Muži sú z Marsu, ženy z Venuše. Často sa ich pohľady na vec a názory rozchádzajú. Ako je to však pri výbere automobilu? Zaujímavým zistením je, že doba pandémie veľmi neovplyvnila preferencie zákazníkov oboch pohlaví, určité rozdiely sa však predsa len ukázali. Podľa štatistických údajov významného predajcu jazdených vozidiel bolo v ich sieti v roku 2020 obslúžených okolo 70 000 zákazníkov. […]

Najpredávanejšie automobily na Slovensku za rok 2020

uamk-

Súčasná nepriaznivá ekonomická situácia, súvisiaca s pandémiou,  sa prejavuje aj v oblasti trhu s automobilmi zníženou kúpnou silou zákazníkov.  Ku koncu roka 2020 klesol predaj automobilov o 31%. Podľa štatistických údajov Zväzu automobilového priemyslu SR najobľúbenejšími novými automobilmi v roku 2020 sa stali Škodovky, s celkovým podielom na trhu 22,36 %, čo predstavuje 17 064 kusov automobilov tejto […]