Kam kráča bezpečnosť na cestách?

Kam kráča bezpečnosť na cestách?

Prevencia je najdôležitejšia činnosť v procese dopravnej bezpečnosti. Keď hovoríme o cestnej doprave, za jej základné činitele považujeme trojicu: vodič, auto a cesta..teda, ako sa jazdí, na čom sa jazdí a po čom sa jazdí. Všetky tri oblasti sú upravené legislatívou, v mnohých prípadoch dlhodobo poznačovanou neaktuálnosťou a zastaranosťou. Z tejto trojice najúspešnejšie vychádzajú autá, […]