Závislosti a jazda na motorovom vozidle. Dnes ALKOHOL.

Závislosti a jazda na motorovom vozidle. Dnes ALKOHOL.

Alkohol je jedna z najčastejších príčin dopravných nehôd. Súčasná zlá sociálna a spoločenská situácia sa viac ako inokedy odráža aj na psychickej nepohode človeka. Kompenzáciou traumatizujúcej situácie môže byť aj užívanie návykových látok, ktoré často krát vyústi až do závislosti. V sérii článkov sa budeme venovať základným závislostiam, ktoré môžu ovplyvňovať reakčný čas za volantom a spomaliť psychomotoriku v súvislosti […]