Oficiálna stránka Ústredného automotoklubu Slovenská republika

+421 911 848 450
info@uamk.sk
Slovensko

EP schválil svoj rokovací mandát k reforme pravidiel v sektore cestnej prepravy

uamk

V reforme sa nachádzajú pravidlá vysielania vodičov a ich povinného odpočinku, účinnejšieho vymáhania pravidiel, ktoré sa týkajú kabotáže (prepravy v rámci členského štátu ) zabezpečovanej dopravcom inej krajiny EÚ po vyložení cez hranice prevezeného nákladu. Tieto zmeny by mali ukončiť hospodárskej súťaže dopravcov v rámci EÚ , ktorí využívajú schránkové firmy.
Navrhuje sa, aby sa súčasné pravidlá limitujúce počet kabotáží a vykládok vymenil za časový limit pre kabotáž – v dĺžke troch dní. Prekročenie hraníc bude zaznamenávať tachograf. Po ukončení kabotáže by sa malo vozidlo zdržiavať v domovskej krajine aspoň 60 hodín než sa znova vydá na ďalšiu takúto prepravu. Toto opatrenie by malo zamedziť tzv. systematickej kabotáži.
V boji proti „schránkovým“ dopravcom poslanci navrhujú aby museli dopravcovia vykonávať väčšiu časť svojej činnosti na území štátu v ktorom majú sídlo. Táto podmienka by mala platiť aj pre prepravcov, ktorí vykonávajú prepravu na ľahkých úžitkových vozidlách.
Zákonná úprava by mala priniesť aj spravodlivé odmeňovanie vodičov a mala by zabrániť uplatňovaniu dvojakého metra medzi niektorými členskými štátmi, ktoré zbytočne byrokraticky zaťažujú dopravcov.
Pravidlá by sa mali vzťahovať na kabotáž a cezhraničnú prepravu, s výnimkou tranzitu, bilaterálnej prepravy a bilaterálnej prepravy s jednou vykládkou alebo nakládkou tovaru vo všetkých smeroch. Možnosti sú aj žiadna vykládka alebo nakládka po ceste do cieľa a dve pri návrate.
Reforma sa opiera o využívanie novodobých digitálnych technológií, ktoré výrazne môžu zjednodušiť vodičom prácu a skrátiť prestoje počas kontrol.
Prepravné spoločnosti so zlou a horšou históriou by mali častejšie podliehať inšpekciám a kontrolám, naopak spoločnosti s „čistým štítom“ by sa mali tešiť na menej náhodných kontrol.
Ďalším bodom je zlepšenie podmienok oddychu vodičov. Spoločnosti by mali prácu vodičom zorganizovať tak, aby pravidelne aspoň raz za štyri týždne mohli cestovať domov. Tak isto, povinný týždenný odpočinok by vodič nemal absolvovať v kabíne kamiónu.

Páči sa Vám tento článok? Podporte nás jeho zdieľaním na sociálnych sieťach. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
WhatsApp
Email

Prečítajte si ďalšie články: