Seminár s predstaviteľmi Európskeho parlamentu a europoslancami.

Seminár EU

Ústredný automotoklub Slovenská republika reaguje aj na spoločenské témy, ktoré sa týkajú všetkých občanov Slovenska. Preto sa redaktori redakcie ÚAMK dňa 4. júna 2021 zúčastnili novinárskeho stretnutia v Banskej Bystrici. Semináru sa zúčastnili Robert Sermek, vedúci Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku, Ivana Janíková Stavrovská, tlačová tajomníčka Kancelárie EP na Slovensku a Dominika Bačová z Informačného centra Europe […]