Cyklistika ako fenomén prinášajúci bezpečnostné riziká.

Cyklistika ako fenomén prinášajúci bezpečnostné riziká.

Novodobý fenomén prinášajúci mimo nesporného osohu aj značné bezpečnostné a život ohrozujúce riziká. Na nebývalý rozvoj cyklistiky (športovej, turistickej, masovej a dopravnej…)nie je pripravená jednak naša cestná sieť a jednak cyklisti samotní. Najväčší chaos vládne v tzv. masovej cyklistike. Tu si mnohí cyklisti bezdôvodne myslia, že všetky cesty patria len im a všetci ostatní sa […]