Studený štart pri hybridoch

uamk

Akýkoľvek prvý štart motora je studený štart. Platí to v prípade konvenčných motorov, ako aj pri hybridoch. Systémy, ktoré sú používané pri výrobe súčasných automobilov sú zložité. Funkciu jednotlivých komponentov ovplyvňuje mnoho faktorov. Jedným z týchto faktorov je aj teplota prevádzkových kvapalín, teda termomanažment hnacieho mechanizmu automobilu. Termonamažment je v réžii riadiacich jednotiek, ktoré spolupracujú s množstvom senzorov a snímačov, […]

Nové alebo staršie auto?

Nové alebo staršie auto?

Súčasná zlá ekonomická situácia, spôsobená pandémiou COVID 19 sa začína prejavovať aj pri preferenciách pri kúpe auta. Na nemeckom trhu s automobilmi vznikla zaujímavá situácia. Takmer 46 % potenciálnych záujemcov o kúpu auta uvažuje skôr nad kúpou staršieho auta, ako auta nového. Dôvody tohto javu sú rôzne. Automobilky sa v priebehu posledných rokov zamerali na vývoj a výrobu elektromobilov, […]