+421 948 799 710

Telefónny kontakt

smrecan@uamk.sk

Emailová adresa

Tomášikova 30

Sídlo

AUTONÓMNE VOZIDLÁ

Naša spolupracujúca Univerzita Komenského Bratislava, katedra psychológie, s ktorou spolupracujeme pri dopravnej legislatíve, uskutočňuje pod vedením Doc. Roškovej výskum s cieľom zistiť postoje a názory vodičov na tému: ,,Autonómne vozidlá – psychologické výzvy“.

Prosíme Vás o vyplnenie dotazníka na priloženom linku:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoEqiipW8l_0-2XWbC8HXPYxIMVSCYUtlzXwOJqPPE58yn1w/viewform?usp=sf_link

Ďakujem Vám za pochopenie a spoluprácu

Dr. Juraj Smrečan, prezident Ústredného automotoklubu Slovenská republika