Dopravno – bezpečnostná súťaž pre rodiny s deťmi a ZŤP

Bratislava tour uamk

„ÚAMK BRATISLAVA TOUR“ Cieľom súťaže je prevencia dopravnej nehodovosti s dôrazom na školopovinné deti. Trať súťaže je konfigurovaná v spolupráci ÚAMK SR a KDI Bratislava na základe štatistík a poznatkov bratislavskej polície, mestskej polície a ÚAMK SR, miestami, ktorými sa deti denne pohybujú a miestami, ktoré predstavujú dopravno – bezpečnostné riziká.Súťaže sa zúčastňujú rodiny s […]