Sú syntetické palivá ekologickejšie?

syntetické palivo

Tlak na znižovanie emisií CO2 sa čoraz viac prejavuje aj v snahe hľadať alternatívne a inovatívne riešenia na znižovanie negatívneho dopadu emisií na životné prostredie. Jednou z ciest na dosiahnutie uhlíkovej neutrality v doprave je elektromobilita. Environmentálnou záťažou sú však hlavne akumulátory elektromobilov.  Pri ich výrobe sa používajú vzácne kovy napr. kobalt a nikel, ktorých ťažba životnému prostrediu […]