Oficiálna stránka Ústredného automotoklubu Slovenská republika

+421 911 848 450
info@uamk.sk
Slovensko

Návrh na obžalobu za enviroodpad pri dialnici

Ako dopadol prípad, kde bolo v hre niekoľko miliónov eur pri výstavbe D4R7?

Enviropolícia ukončila vyšetrovanie s odpami a podala návrh na obžalobu.

Vyšetrovateľ oddelenia Bratislava odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality NCODK Prezídia Policajného zboru, po rozsiahlom a odborne náročnom vyšetrovaní, spracoval návrh na podanie obžaloby voči jednej právnickej osobe so sídlom v Bratislave za zločin neoprávnené nakladanie s odpadmi.

Tá v rokoch 2018 až 2019, v rámci realizácie výstavby obchvatu mesta Bratislava, na parcelách v k. ú. Jarovce, protiprávne zhodnocovala odpad z likvidácie starej environmentálnej záťaže v Bratislave, Petržalke, pričom išlo o cca 140 000 m3 odpadu kategorizovaného ako zmiešané odpady zo stavieb a demolácií, výkopová zemina a zmesový komunálny odpad.

Tieto odpady právnická osoba použila na povrchovú úpravu terénu a výstavby násypu cestného telesa komunikácie bez udeleného súhlasu príslušného orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve napriek tomu, že na túto skutočnosť bola opakovane upozornená viacerými subjektmi. Odpad nespĺňajúci vlastnosti vhodného stavebného materiálu pre daný druh konkrétnej výstavby diela bol ponechaný zapracovaný v násype cestného telesa v rozpore so stavebným povolením, čím došlo k porušeniu zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, ako aj zákona o odpadoch.

Rozsah tohto protiprávneho konania bol znaleckým dokazovaním vyčíslený na viac ako 3,6 milióna eur bez DPH.

Polícia upozorňuje občanov a aj podnikateľskú verejnosť, že nakladanie s odpadmi je regulované právnymi predpismi. Ich porušovaním dochádza k ohrozovaniu a poškodzovaniu environmentálnych a ekonomických záujmov spoločnosti a v prípade ich porušenia sa vystavujú postihu za takéto konanie.

Redakcia ÚAMK

Páči sa Vám tento článok? Podporte nás jeho zdieľaním na sociálnych sieťach. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
WhatsApp
Email

Prečítajte si ďalšie články:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *