Zamyslenie na nedeľu…

Zamyslenie na nedeľu

Súčasná spoločenská situácia a sociálna klíma je znepokojujúcim javom. Ľudia akosi strácajú ľudskosť. Veľmi markantne sa to prejavuje hlavne na sociálnych sieťach. Tu sa mnohí dožadujú svojich „práv“…niekedy viac, inokedy menej slušne. Pociťujú nutkavú potrebu vyjadriť svoj názor, pustiť zo seba svoj hnev, frustráciu, obavy, strach, krivdy a skryté utajované potláčané pocity. Osobné útoky, invektívy, vulgárnosť a osočovanie […]