Mestský smog a Koronavírus

Smog korona vírus

Výskumné univerzitné štúdie z Talianska a USA sa zamerali na špecifickú oblasť skúmania koronavírusu. Skúmajú mieru, akou na šírenie koronavírusu vplýva smog. Na tvorbe smogu sa podieľa priemyselná výroba, zastaralé technológie v teplárňach, ako aj doprava. Podľa výskumu uvedených univerzít automobily a autobusy hromadnej dopravy prispievajú k šíreniu koronavírusu. Zo štúdií vyplynulo, že  jednotlivé virióny  majú schopnosť prichytiť sa […]