+421 948 799 710

Telefónny kontakt

smrecan@uamk.sk

Emailová adresa

Tomášikova 30

Sídlo

Nová webová stránka

Vážení priatelia.

Prinášame Vám novú webovú stránku Ústredného automotoklubu Slovenská republika. (ÚAMK SR)

Cieľom tejto web stránky je najmä pravdivé informovanie o vývoji dopravno – bezpečnostného diania na našich cestách a príčinách dopravných nehôd.

Zameriame sa na kvalitu dopravnej výchovy detí na základných školách ale aj na úroveň autoškôl v SR.

Prinesieme Vám pravdivé údaje o vývoji a príčinách cien pohonných látok, ktoré patria k najvyšším v Európskej únii.

Prinesieme Vám aktuality mýtneho systému.

V spolupráci s NDS a SSC Vás budeme informovať o stave a výstavbe našej cestnej siete.

Umožníme Vám zúčastňovať sa na pripomienkovaní dopravnej a dopravno-bezpečnostnej legislatívy.

Prostredníctvom „Členskej karty“ Vám spolu s partnermi prinesieme množstvo informácií a motoristických výhod v tovaroch a službách.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami a radi Vás privítame v radoch členov ÚAMK SR.

Poďte s nami tvoriť bezpečnú dopravnú budúcnosť naších detí.

Keď sa nám spolu podarí zachrániť čo i len jediný život, je to ako keby sme zachránili celý svet.