Vitajte na webovom sídle ÚAMKSR

+421 948 799 710

Telefónny kontakt

smrecan@uamk.sk

Emailová adresa

Tomášikova 30

Sídlo

SkyToll expanduje do Čiech

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Osvedčený tím SkyToll smeruje do Čiech...

SkyToll je spoločnosť, ktorá sa zaoberá,mimo iného, výberom mýta. Na Slovensku úspešne prevádzkuje mýtny systém od roku 2010. SkyToll sa v roku 2018 stal víťazom výberového konania na systém elektronického mýta v Českej republike.
Za úspechom slovenského SkyToll – u v českom tendri o mýtny systém stojí hlavne moderný satelitný systém. Oproti doterajšiemu „mikrovlnému“ systému GSM-R rakúskej spoločnosti Kapsch má satelitný systém množstvo výhod. Spoločnosť Kapsch prevádzkuje terajší mýtny systém od roku 2005.
Podľa názoru Ústredného automotoklubu Slovenská republika, má osvedčený mýtny systém na Slovensku, realizovaný spoločnosťou SkyToll, reálne predpoklady pre úspešné prevádzkovanie výberu mýta aj v Českej republike.
Nebyť presvedčivých moderných  parametrov, technického riešenia, vrátane ponúknutej ceny, nebola by spoločnosť SkyToll v náročnom tendri českého ministerstva dopravy úspešná.
Mimo zvládnutia bezchybného technického zabezpečenia mýtneho systému, stojí pred SkyToll – om náročná organizačná práca preregistrovania sa desiatok tisícov užívateľov elektronického mýta na nový, progresívny systém tak, aby bol ich prechod na rozmedzí rokov 2019 – 2020 bezproblémový a účinný.
Veľkou devízou slovenskej spoločnosti je mimo kvalitatívne vyšších technických parametrov aj dynamický, skúsený a zohratý kolektív.
Legendárna je kvalita vedenia kolektívu SkyToll – u na Slovensku pod vedením osvedčeného lídra Mateja Okáliho.
SkyToll považujeme za úspešnú európsku spoločnosť s jedinečnými predpokladmi ďalšieho rozvoja a rastu. Veríme, že svoju úlohu stvárnia na českom trhu tak dobre, ako u nás na Slovensku.

Juraj Smrečan
prezident Ústredného automotoklubu Slovenská republika

Zanechajte komentár