Nové dopravné značky. Part II.

Nové dopravné značky.

Už v predchádzajúcom príspevku sme sa venovali novým dopravných značkám. Väčším problémom asi však bude nové zvislé dopravné značenie, ktoré sa týka zákazu zatavenia, státia a parkovania. Sú to teda dopravné značky, ktoré regulujú statickú dopravu. Dodatková tabuľa určuje územnú platnosť dopravnej značky. Je vykreslená ako šípka smerujúca nadol, nahor alebo obojsmerne. Tieto dodatkové tabule, na […]