Ako Vám pomôže názor odborníka?

Ako Vám pomôže názor odborníka?

Prinášame I.časť dohodnutej spolupráce Ústredného automotoklubu Slovenská republika s Asociáciou znalcov cestnej dopravy Slovenskej republiky pre členov ÚAMK SR  Služby pre motoristov – členov ÚAMK SR, kde budú členom po dohode poskytované cenové zľavy: konzultácia ako postupovať v prípade dopravnej nehody, ako rozpoznať či je to dopravná nehoda alebo škodová udalosť, čo si na mieste […]

Upozornenie – nové označovanie pneumatík!

nové označovanie pneumatík

Európska únia rozhodla o novom štítku na označovanie pneumatík. Okrem jasne identifikovateľného výrobcu, identifikácie typu pneumatiky, rozmeru pneumatiky, indexu nosnosti, rýchlostného indexu pribudne na novom štítku  QR kód a dva nové piktogramy. Označovanie pneumatík bude podobné ako u elektrospotrebičov, keď sa pneumatiky budú rozdeľovať do tried A, B, C, D a E. Doposiaľ bol tento rozsah A až G. […]